fbpx

Zespół

Anna Jurewicz – założycielka firmy

Wykształcenie: Trener sportowy (gimnastyka artystyczna), polonistka. Certyfikowany Mistrz Praktyk NLP (Polski Instytut NLP, Akredytacja Europejskiego Stowarzyszenia NLPt), Certyfikowany trener FRIS – style myślenia, style działania, certyfikowany konsultant Mindsonar, International Values Consultant – certyfikat Values Team&Lambent Coaching UK. Absolwentka licznych studiów podyplomowych. Doświadczenie zawodowe: Od 1998 roku trener, edukator, wiele lat w placówce doskonalenia nauczycieli. 2015 – 2017 ekspert merytoryczny trzech centralnych projektów Ośrodka Rozwoju Edukacji dotyczących kształtowania kompetencji kluczowych, przywództwa, innowacyjnych rozwiązań w edukacji. Powód do dumy: Stały rozwój, odważne decyzje, własna firma, zespół trenerów. Coś więcej: Wizjonerka. Entuzjastka koncepcji turkusowych organizacji. Kluczowe wartości: niezależność i rozwój. Motto życiowe: Jeśli chcesz mieć coś innego, zrób coś innego

ADRIANA KLOSKOWSKA

Wykształcenie formalne: doktor nauk humanistycznych w zakresie – filologia polska, językoznawstwo; mgr – filologia polska z przygotowaniem pedagogicznym; studia podyplomowe: oligofrenopedagogika, nauczanie j. polskiego jako obcego, wczesne wspomaganie rozwoju, autyzm, job- coaching – doradztwo zawodowe, edukacyjne, coaching kariery, zarządzanie oświatą Doświadczenie zawodowe: nauczyciel, szkoleniowiec, wykładowca akademicki, doradca metodyczny, doradca zawodowy, egzaminator OKE, coach, dyrektor ośrodka doskonalenia n-li. Powód do dumy: Jestem szczęśliwą mamą, kobietą wysoce skuteczną, wspieram innych w rozwoju, pasjonuje mnie mózg. Coś więcej: Autentyczne życie zaprasza mnie do podejmowania wyzwań, wyzwalania w sobie energii i znajdowania pasji. Z radością przyjmuję to zaproszenie.

Dorota Podorska

Nauczycielka jęz. polskiego, historii, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagog, doradca zawodowy. Trener MAC, ekspert w FDS Consulting, Certyfikowany trener TOC, Mentor TOCFE w Gdańsku, Trener ORKE i CEO w Warszawie, wykładowca w Wyższej Szkole Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, E-konsultant w WSKPiSM w Warszawie, egzaminator OKE w Gdańsku. Specjalistka w zakresie oceniania kształtującego i OK zeszyt.

Izabela Ziętara

Przewodnicząca Rady Programowej Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w kadencji 2015-2018 i 2019-2022. Dyrektorka Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu (wcześniej Gimnazjum nr 3 w Toruniu), Honorowy Profesor Oświaty, rzeczoznawca ds. podręczników do kształcenia ogólnego w zakresie biologii, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, trener, doradca zawodowy, od lat aktywnie zaangażowana w działania z zakresu edukacji formalnej i nieformalnej, m. in. jako nauczyciel z zakresu biologii, hydrobiologii i przyrody, wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, w Wyższej Szkole Bankowej oraz wieloletni nauczyciel w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. Wieloletni szkoleniowiec i edukator w obszarze prawa oświatowego i kształtowania kompetencji kluczowych. Współpracuje z MEN i ORE realizując liczne projekty.

Małgorzata Wojnowska

Rekomendowana trenerka II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie (numer rekomendacji 326), mgr pedagogiki, socjoterapeuta i terapeuta poznawczo-behawioralny, trenerka treningu zastępowania agresji art®, kinezjolog edukacyjny II stopnia, animatorka pedagogiki zabawy, dyrektor szkoły, coach i doradca dyrektorów szkół w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i procesowego wspomagania. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Bydgoszczy, Stowarzyszenia „Dorośli –Dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „Dobry Start” w Kruszynie. Wykładowca na studiach podyplomowych – terapia pedagogiczna, organizacja i zarządzanie oświatą, socjoterapia organizowanych przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy, Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium.

Ania Szajerska

Wykształcenie: Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, UMK filologia angielska Doświadczenie zawodowe: Nauczyciel na wszystkich etapach edukacyjnych, wicedyrektor, dyrektor w szkole dla dorosłych, wykładowca. Specjalizacja trenerska Udział w ważnych projektach edukacyjnych z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów dla dyrektorów, pracowników oświaty, nauczycieli. Doradca dyrektorów i ekspertów wspomagania. Trener głównie w obszarze kompetencji porozumiewania się w językach obcych i rozwijania umiejętności uczenia się. Wdraża Action Learning w pracy z dyrektorami nauczycielami i uczniami. Powód do dumy: Konsekwentne rozwijanie warsztatu trenerskiego. Zadowolenie uczestników szkoleń ☺ Coś więcej: Kocham podróże. Dużą satysfakcję daje mi poczucie rozwoju.

Marzanna Wiśniewska

Magister filologii polskiej z dodatkowymi kwalifikacjami z zakresu terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, edukacji czytelniczej i medialnej, organizacji i zarządzania oświatą; trener; wicedyrektor w szkole podstawowej. Jestem szczęściarą! Od 25 lat robię to, co kocham, o czym marzyłam od dzieciństwa – uczę! Tak naprawdę jednak nie ja uczę, ale pomagam uczyć SIĘ moim uczniom. Jestem propagatorką oceniania kształtującego i OK zeszytu – mentorką w kursie internetowym OK zeszyt organizowanym przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej. Lubię, kiedy lekcje zamieniają się w zabawę i przygodę, dlatego często na języku polskim gramy, korzystamy z tabletów, komórek, wychodzimy z ławek i z klasy, rysujemy, tworzymy. Skupiam się na rozwijaniu kompetencji kluczowych własnych oraz moich uczniów i uczestników warsztatów, które prowadzę dla rad pedagogicznych. Cały czas chce mi się chcieć i staram się zarażać tym uczniów oraz nauczycieli, także poprzez autorską stronę internetową www.marzanka.pl. Uwielbiam się uczyć, szukać efektywnych rozwiązań i ułatwiać sobie pracę dzięki narzędziom TIK. Najwięcej energii dają mi wędrówki po ukochanych Pieninach. Unikam tłumów i czasownika „nie da się”.

Marzanna Bogacka

Pedagog, trener i coach. Od ponad 15 lat specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z efektywności osobistej (komunikacja interpersonalna, asertywność, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, automotywacja) oraz coachingu. Uważa, że w zawód trenera i coacha wpisany jest stały rozwój, którego jest entuzjastką. Nieustannie rozwija umiejętności trenerskie oraz poszerza swoją wiedzę. Jest m.in. absolwentką dwóch szkół trenerskich oraz studiów podyplomowych z zakresu coachingu i ZZL. Uczyła się m.in. u prekursorów treningów asertywności w Polsce Marii i Piotra Fijewskich. Dzięki szerokim kwalifikacjom stosuje podczas pracy urozmaicone techniki szkoleniowe, coachingowe i psychologiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy w edukacji jako pedagog i socjoterapeuta, współpracując z firmami szkoleniowym przy projektach rozwojowych oraz prowadząc własną działalność w obszarze szkoleń i coachingu. Ostatnio, w ramach kilkuletniej współpracy z instytutem badawczym, rozwija również umiejętności związane z prowadzeniem badań, prowadzi szkolenia twarde oraz współpracuje z instytucjami, które planują rozwój w obszarze szkoleń. Spełnia się w pracy z ludźmi. Po przepracowaniu ok. pięciu tysięcy godzin z grupami i ok. dwóch tysięcy z klientami indywidualnymi uważa, że towarzyszenie innym w zmianie, rozwoju jest jej największą życiową przygodą i źródłem energii do dalszego działania. Odpoczywa pisząc bloga, malując obrazy, ćwicząc jogę i jeżdżąc na rowerze.

Jolanta Małecka

Magister filologii polskiej, dodatkowe kwalifikacje z zakresu historii, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, pracy z uczniem ze Spektrum Autyzmu, organizacji i zarządzania oświatą oraz doradztwa zawodowego. Od 37 lat jestem nauczycielem stawiającym na samodzielność uczniów, stosując w swojej praktyce ocenianie kształtujące i Ok – zeszyty, narzędzia TOC, Mapy Coachingowe, metody aktywne i alternatywne. Podczas zajęć rozwijam kompetencje kluczowe. Moim uczniom przekazuję nie tylko wiedzę i uczę umiejętności, ale również rozwijam pasję do czytania i empatię do innych ludzi. Świat emocji i uczuć poznajemy z literatury i poezji, ucząc się nawzajem, jak być dobrym człowiekiem, by w przyszłości wiedzieli, iż „ Wcale nie musimy sią ze sobą zgadzać, aby się nawzajem szanować”. Praca jest dla mnie pasją. Wykonuję zawód, który kocham. Na moich zajęciach uczniowie nie nudzą się, a czas płynie szybko. Trener TOC. Certyfikowany Coach. Certyfikowany Trener. Mentor kursów online TOC. Ekspert oceniania kształtującego. Praktyk oceniania kształtującego z wykorzystaniem OK zeszytów w codziennej pracy z uczniem, jak również jako mentor w kursach online „ OK zeszyt”. Doświadczony trener i coach w zakresie kompleksowego wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli, prowadzi szkolenia dla Rad Pedagogicznych. Ekspert w zakresie kształtowania kluczowych kompetencji uczniów. Egzaminator zewnętrzny sprawdzianu po ósmej klasie oraz maturze. Ekspert wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy. Uwielbiam spacery z moim ukochanym psem, czytać literaturę fachową oraz utwory Wisławy Szymborskiej.

Laurencja Lewandowska

Pedagog, logopeda, terapeuta specyficznych trudności w uczeniu się, coach. Od 2002 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej. Rodzice uczniów, doceniając starania pani Dyrektor, zgłosili wniosek do konkursu Nauczyciel Roku 2016, który zyskał aprobatę kapituły i została uhonorowana tytułem Nominowana w Konkursie Nauczyciel Roku. Współpracuje z UMK i WSB w Toruniu prowadząc zajęcia ze studentami w systemie stacjonarnym i zaocznym – kształcąc przyszłych nauczycieli terapeutów niosących pomoc psychologiczno – pedagogiczna uczniom o specjalnych potrzebach rozwojowych, psychicznych, edukacyjnych i wychowawczych; Współpracuje z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli prowadząc warsztaty, szkolenia, rady szkoleniowe dla nauczycieli czynnych zawodowo. Aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu podnoszenie jakości pracy polskich szkół poprzez pełnienie roli eksperta w różnorodnych przedsięwzięciach o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Wymienić tutaj należy: poradnictwo psychologiczno- pedagogiczne prowadzone w Toruńskiej Szkole Terapeutycznej w celu ukazania, jak działać, by skutecznie pomagać uczniom oraz poradnictwo rodzinne – polegające na wspieraniu i rozwiązywaniu problemów rodziny, którego celem jest wypracowanie współpracy wychowawczo-edukacyjno-terapeutycznej nauczycieli, rodziców i uczniów. Jako doradca, ekspert metodyczny i organizacyjny wspomagała tworzenie klas terapeutycznych w: Gimnazjum nr 21 w Toruniu – 2007, SP w Gąskach – 2013, Gimnazjum nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim – 2013.  Jest wielką wielbiceilką wszystkich kotów.

Agnieszka Jarczyńska

Wykształcenie Pedagog, nauczyciel wczesnoszkolny, trener biznesu, trener kreatywności Doświadczenie zawodowe Jako pedagog zatoczyłam koło. Po studiach pedagogicznych pracowałam za granicą, potem w Polsce w korporacji, aż uświadomiłam sobie, że moją misją i powołaniem jest praca z dziećmi, wspieranie ich rozwoju i budowaniu wiary w siebie. Moje podejście do dzieci opiera się na komunikacji bez przemocy (NVC), self-reg, uważności, budowaniu bliskości i poczucia bezpieczeństwa. Jest to dla mnie podstawa i punkt wyjściowy do nauczania. Od jakiegoś czasu rozszerzam obszar swoich działań o szkolenie nauczycieli w tym zakresie. Mam kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i nauczycielami. Specjalizacja trenerska Komunikacja (pozytywna komunikacja), uważność (mindfulness), wyznaczanie celów, motywacja, kreatywność. Mój powód do dumy Moim powodem do dumy jest umiejętność szybkiego budowania relacji opartych na swobodzie i bliskości.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.