fbpx

CDN

CENTRUM
DOSKONALENIA
NAUCZYCIELI
RAZEM LEPIEJ

Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli pod numerem KE_I.5471.4.2019

Akredytacja Kuratora Oświaty z dnia 24.07.2019
Decyzja Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty o przyznaniu 5-letniej akredytacji
Nabór na stanowisko: Trenera prowadzącego warsztat „Coaching, mentoring, tutoring jako formy pracy z uczniami sprzyjające kształtowaniu kompetencji” w ramach projektu „Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej województwa kujawsko – pomorskiego” POWR.02.10.00-00-3019/20
Nabór na stanowisko: Trenera prowadzącego warsztat  „Metody coachingowe w zarządzaniu szkołą” w ramach projektu „Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej województwa kujawsko – pomorskiego” POWR.02.10.00-00-3019/20
Nabór na stanowisko: Trenera prowadzącego warsztat „Szkiełko i oko – zajęcia doświadczalne jako strategia pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych” w ramach projektu „Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej województwa kujawsko – pomorskiego” POWR.02.10.00-00-3019/20
Nabór na stanowisko: Trenera prowadzącego warsztat „Strategie kształcenia myślenia matematycznego w pracy z uczniem” w ramach projektu „Szkoła ćwiczeń Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej województwa kujawsko – pomorskiego” POWR.02.10.00-00-3019/20

Misją Centrum Doskonalenia Nauczycieli RAZEM LEPIEJ jest wspieranie nauczycieli, szkół i innych podmiotów poprzez opracowywanie, organizowanie i realizowanie różnorodnych form szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających oczekiwania klienta.

Do zadań CDN RAZEM LEPIEJ należy:

  1. diagnozowanie potrzeb dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli
  2. przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli w zakresie:
   • a) metod nauczania;
   • b) podnoszenia kwalifikacji pedagogicznych;
   • c) pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zarządzania tą pomocą w szkole;
   • d) profilaktyki uzależnień i zachowań agresywnych;
   • e) rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, kształtowania postawy kreatywności i współpracy oraz rozwijania samorządności;
   • f) współpracy z rodzicami uczniów;
   • g) wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej;
   • h) innych, zgodnych z potrzebami nauczycieli.
  3. prowadzenie zajęć służących osobistemu rozwojowi nauczycieli
  4. prowadzeniu Procesowego Wspomagania Szkół i Placówek Oświatowych
  5. opracowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych
  6. współpraca z organizacjami pozarządowymi, władzami rządowymi i samorządowymi w związku z realizowanymi zadaniami, wynikającymi z niniejszego Statutu

Szkolenia rad pedagogicznych

Procesowe wspomaganie

Materiały edukacyjne

Zgodnie z przyjętymi w prawie oświatowym założeniami znacznie większe efekty w rozwoju jakościowym pracy szkoły i nauczycieli przynosi kompleksowy rozwój szkoły oparty na procesie wspomagania. Proces jest lepszy niż jednorazowe działanie, bo… życie to proces. Rozwój to proces.

Podstawowe założenia, na których opierają się procesy wspomagania realizowane przez CDN RAZEM LEPIEJ są następujące:

 • Wspomaganie adresowane jest do szkoły – wszystkich podmiotów funkcjonujących w szkole, nie zaś wyłącznie do poszczególnych osób lub grup.
 • Wspomaganie opiera się na zasadach coachingowych, w tym na przyjęciu założenia, że szkoła i nauczyciele dysonują odpowiednimi zasobami, aby rozwiązywać problemy, które pojawiają się w jej funkcjonowaniu. Proces wspomagania służy wydobyciu tych zasobów, wzmocnienie elementów, które wzmocnienia wymagają. Osoba Wspomagająca proces rozwoju nie wyręcza nauczycieli w realizacji zadań niezbędnych do wprowadzenia zmiany i nie narzuca rozwiązań.
 • Wspomaganie wynika z analizy indywidualnej sytuacji szkoły i odpowiada na jej specyficzne potrzeby.
 • Wspomaganie jest procesem, czyli odchodzi od pojedynczych form doskonalenia, na rzecz długofalowej współpracy przy wprowadzaniu zmiany.

Czas trwania: rok szkolny

Inwestycja: wycena indywidualna

Etapy procesu:

 1. Przeprowadzenie diagnozy – potrzeb rozwojowych nauczycieli.
 2. Szkolenie – dostarczenie wiedzy niezbędnej do podjęcia działań nauczycieli.
 3. Wspieranie nauczycieli we wdrażaniu przyjętych rozwiązań.
 4. Podsumowanie przeprowadzonego procesu i świętowanie – rekomendacje do WDN na rok następny.

Korzyści wynikające z procesu wspomagania:

 • wszystkie procesy przebiegające w szkole są spójne i skoncentrowane na rozwoju jednego obszaru,
 • rada pedagogiczna wspólnie ustala cele i formy działań,
 • osoba z zewnątrz pracująca z zespołem wnosi nową jakość i pomaga budować lepsze relacje w zespole,
 • trener pracujący z placówką odpowiada za dokumentacje i organizację zaplanowanych zadań.

PROCESOWE
WSPOMAGANIE
SZKOŁY /­ PRZEDSZKOLA

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.