Tematy szkoleń

1. Od nauczania do uczenia się! Jak przekazać odpowiedzialność za uczenie się uczniom. Techniki, narzędzia. 2 części – łącznie 8g. + 2 g. konsultacji

Podczas tego warsztatu otrzymasz konkretne narzędzia i techniki dzięki, którym uczniowie wezmą odpowiedzialność za swoje uczenie się. Przeanalizujesz swoje dotychczasowe nauczycielskie strategie i podejmiesz decyzję, co chcesz zostawić, a co zmienić w swoich praktycznych działaniach, aby uczeń czuł się odpowiedzialny za swoje postępy. Podejmiesz decyzję, jak działać, aby czerpać większą satysfakcję ze swojej pracy.

2. Neurodydaktyka dla praktyka czyli jak wykorzystać osiągnięcia neurobiologii w procesie nauczania-uczenia się. 2 części – łącznie 8g. + 2 g. konsultacji

Rozwój neuro nauk w znaczącym stopniu zweryfikował niektóre tradycyjne metody nauczania. Co warto pozostawić w swojej „narzędziowni” nauczyciela, a co wyeliminować, aby podnosić efektywność procesu nauczania-uczenia się? Tego się dowiesz podczas warsztatu!

3. Żeby im się chciało chcieć czyli motywowanie w praktyce. 2 części – łącznie 8g. + 2 g. konsultacji

Jak przełożyć wiedzę z psychologii motywacji na proste techniki budowania zaangażowania uczniów w uczenie się? Tego dowiesz się i nauczysz podczas tych warsztatów. Odkryjesz, jak proste zmiany tradycyjnych sposobów motywowania mogą wpłynąć na kształtowanie wewnętrznej motywacji uczniów.

4. TIK – efektywne narzędzia uczenia się i angażowania uczniów. 3 części – łącznie 12 h. + 3 g. konsultacji

Młodzież żyje w cyfrowym świecie. To ich środowisko naturalne. Chcesz tworzyć samodzielnie interaktywne lekcje, zadania, wciągające gry edukacyjne? Chcesz lepiej wykorzystać potencjał tablicy interaktywnej i smartfona? Wybierz warsztaty TIK w edukacji. Szybko nauczysz się wykorzystywać proste aplikacje i inne narzędzia w swojej pracy.

5. Gry edukacyjne – sposób na efektywne uczenie się i zaangażowanie ucznia. części – łącznie 12 h. + 3 g. konsultacji

Warsztat „Gry w edukacji” to zestaw prostych, efektownych, efektywnych i bezkosztowych gier, które sprawdzą się na każdym przedmiocie i które można modyfikować na wiele sposobów. Tutaj otrzymasz narzędzia, dzięki którym Twoi uczniowie będą się angażować na lekcji na 100%. Efektywność Twojej pracy i ich uczenia się na lekcji wzrośnie do bardzo wysokiego poziomu. Zamień naukę w zabawę!

6. Myślenie wizualne – notatki nauczycieli i uczniów. 2 części – łącznie 8g. + 2 g. konsultacji

Jeśli weźmiesz udział w tym szkoleniu to Twoje lekcje będą tak atrakcyjne dla uczniów, że nie będą chcieli wychodzić na przerwę. Z łatwością zaprezentujesz nawet trudne zagadnienia. Twoi uczniowie zapamiętają 80% informacji z lekcji. Notatki staną się czytelne i atrakcyjne. Każdy może nauczyć się rysować!

7. Komunikacja służąca porozumieniu i zrozumieniu. 2 części – łącznie 8g. + 2 g. konsultacji

Nieważne, co mówisz, ważne co usłyszą inni! Proces komunikacji pozornie prosty i nieskomplikowany w istocie jest najczęstszym źródłem konfliktów, niszczenia relacji, obniżania poczucia własnej wartości. Które słowa ranią, a jakie wzmacniają? Jak się komunikować, aby inni usłyszeli to, co chcesz im przekazać? Jak uczyć uczniów komunikacji bez przemocy? Tego nauczysz się podczas tego warsztatu!

8. Ocenianie kształtujące – czym jest, strategie i narzędzia, jak skutecznie wprowadzać je w szkole. 3 części – łącznie 12 h. + 3 g. konsultacji

Zmiana sposobu oceniania w największym stopniu wpływa na podniesienie efektywności pracy nauczyciela. Uczestnicy tego warsztatu w oparciu o swoje doświadczenia odkryją pożytki płynące z takiej formy oceniania. Poznają elementy OK., które pozytywnie wpłyną na uczenie się uczniów. Takie techniki jak ocena koleżeńska, samoocena, informacja zwrotna rozwijają dobre relacje pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielem. Wspólne wspieranie ucznia w uczeniu się przynosi niezwykłe rezultaty.

9. Jak realizować projekt edukacyjny, aby dał gwarancję efektywności? 3 części – łącznie 12 h. + 3 g. konsultacji

Projekt edukacyjny od dawna jest uznaną metodą nauczania i… ciągle jest wokół niego wiele nieporozumień. Jak oswoić projekt edukacyjny? Na co zwracać uwagę, aby jego realizacja przez uczniów przynosiła przyrost ich wiedzy i umiejętności? Jak organizować pracę zespołów uczniowskich i nauczycielskich? Tego dowiesz się podczas tego warsztatu. Otrzymasz konkretne narzędzia i rozwiązania, dzięki którym praca projektowa stanie się prostsza i łatwiejsza.

10. Po co i jak budować dobre relacje w szkole? 2 części – łącznie 8g. + 2 g. konsultacji

Czy dobre relacje mogą mieć wpływ na efektywność pracy nauczyciela? Jak wskazują wyniki badań prof. J. Hattiego mają ogromny wpływ! Dlatego warto je budować. Jak to robić? 
O co zadbać? Co wpływa na kształtowanie relacji, na co zwracać uwagę i konkretne rozwiązania – tym się zajmiemy podczas warsztatu!

11. Korygowanie trudnych relacji ucznia 
z rówieśnikami, z rodzicami, ze środowiskiem.
2 części – łącznie 8g. + 2 g. konsultacji

Nawet jeśli poświęcisz dużo pracy i uwagi na budowanie dobry relacji, to będą zdarzały się sytuacje burzące to. Podczas tego szkolenia poznasz proste techniki, dzięki którym łatwiej będziesz przywracać dobre relacje. Nauczysz się wypracowywać system współpracy z rodzicami, tak by poprawiła się sytuacja domowa dzieci.

12. Stres w pracy nauczyciela. Przyczyny, objawy, sposoby radzenia sobie. 2 części – łącznie 8g. + 2 g. konsultacji

Praca nauczyciela to wyjątkowa odpowiedzialność i wiele wyzwań każdego dnia. Dlatego, jak potwierdzają badania, stres, frustracja, wypalenie zawodowe pojawiają się tu częściej niż w innych zawodach. Jak sobie z tym radzić? Co robić, aby odzyskać swoją wewnętrzną siłę, radość życia i satysfakcję z tego co robimy? O tym jest ten warsztat! Poznasz konkretne techniki, proste narzędzia.

13. Design thinking w edukacji – nowoczesne techniki kreatywnego myślenia w pracy nauczycieli. 2 części – łącznie 8g. + 2 g. konsultacji

Niezwykle angażujący i dynamiczny warsztat, na którym poznasz inspirującą metodę rozwiązywania problemów. Do wykorzystania w pracy z uczniami i w pracy zespołów nauczycielskich.

14. Krytyczne myślenie – zastosowanie narzędzi TOC na zajęciach z różnych przedmiotów oraz zajęciach edukacyjnych. 3 części – łącznie 12 h. 
+ 3 g. konsultacji

Chmurka, gałązka i drzewko!? Czy można je wykorzystać w procesie uczenia? Oczywiście że tak! Tak nazywają się proste i niezwykle skuteczne techniki krytycznego myślenia. Chmurka – służy do rozwiązywania problemów, gałązka logiczna ukazuje związki przyczynowo-skutkowe a drzewko ambitnego celu pozwala skutecznie formułować cele i drogę ich osiągnięcia. Kiedy je poznasz, bez trudu wykorzystasz w swojej pracy. Nauczanie kształtujące kompetencje stanie się jeszcze łatwiejsze!

15. Aktywne notowanie. 2 części – łącznie 8g. 
+ 2 g. konsultacji

Szkoła powinna uczyć uczenia się. Podstawą efektywnego uczenia się jest umiejętność notowania. Warsztaty „Aktywne notatki” to klucz do efektywnego uczenia, sposób na zmotywowanie ucznia do pogłębionej analizy tekstu, do samodzielnego przetwarzania materiału, krytycznego myślenia. Warto poznać nieoczywiste techniki notowania.

16. Jak zbudować dobry zespół? 3 części – łącznie 12g. + 3g. konsultacji

Grupa to proces. Stworzenie dobrego zespołu z grupy ludzi to wyzwanie dla liderów. Podczas tego szkolenia nauczysz się, jak tworzyć dobry zespół, jak o niego dbać i jak wykorzystywać pracę zespołową do podnoszenia efektów nauczania.

17. Dostosowanie treści programowych do indywidualnych możliwości i cech psychofizycznych uczniów. 4g. + 1g. konsultacji

To szkolenie pogłębi umiejętność nauczycieli prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami, w tym rozpoznawania potrzeb rozwojowych, psychicznych, edukacyjnych i wychowawczych oraz możliwości psychofizycznych uczniów jak również efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy na zajęciach edukacyjnych.

18. Action learning jako metoda zespołowego rozwiązywania problemów

„Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi.” Kiedy działamy, popełniamy błędy, pojawiają się problemy, kwestie, z którymi trudno sobie poradzić. Action Learning to niezwykle prosta i skuteczna metoda zespołowej pracy nad realnymi problemami. Jej wykorzystanie powoduje większe zaangażowanie i odpowiedzialność. Uczy koncentracji na szukaniu rozwiązań i wdrażaniu ich w życie. Tam, gdzie jest stosowana znajduje się rozwiązania nawet złożonych problemów, pozornie nierozwiązywalnych.

19. Umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela. 2 części – łącznie 8g. + 2 g. konsultacji

Coaching to forma rozwoju opierająca się na założeniu, że każdy ma wystarczające zasoby, aby rozwiązać pojawiający się problem. W jakim stopniu podstawowa umiejętność coacha czyli sztuka zadawania pytań może być przydatna w pracy nauczyciela. Z jakich doświadczeń coachingu warto korzystać, by wspierać uczniów w rozwoju, by lepiej współpracować z rodzicami, by tworzyć lepszy zespół jako rada pedagogiczna? Na te pytania znajdziecie odpowiedź podczas warsztatu.

20. Prace domowe – potrzeba czy strata czasu? 
Za i przeciw. 2 części – łącznie 8g. + 2 g. konsultacji

Czas poważnie zastanowić się nad tym, komu i jakie efekty dają prace domowe. Najnowszy warsztat pozwoli ocenić, co, jak i kiedy warto zadawać.

21. Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży – co nauczyciel wiedzieć powinien? 2 części – łącznie 8g. + 2 g. konsultacji

Wszyscy wiemy, jak ważne dla optymalnego rozwoju człowieka jest zdrowie psychiczne oraz akceptacja siebie, poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości. Współcześnie wielu młodych ludzi zmaga się z licznymi problemami osobowościowymi, dlatego podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z zaburzeniami i chorobami psychicznym dzieci i młodzieży, rozumowaniem emocjonalnym, pułapkami myślenia, technikami wzmacniającymi poczuci własnej wartości.

22. Pozwól mi rozkwitnąć. Integracja sensoryczna kluczem do optymalnego rozwoju. 4g. + 1g. konsultacji

Życie jest doznaniem multisensorycznym, a integracja sensoryczna jest procesem polegającym na tym, że mózg po otrzymaniu informacji ze wszystkich systemów zmysłowych identyfikuje je, przekształca i integruje ze sobą oraz łączy z wcześniejszymi doświadczeniami, dzięki czemu mogą one być wykorzystywane w celowym działaniu. Dojrzewanie układu nerwowego warunkowane jest dopływem bodźców stymulujących narządy zmysłów oraz mózg, a czynnikiem odgrywającym główną rolę w integracji zmysłów jest ruch.
Życie w cyfrowym świecie powoduje, że nasze dzieci i nasza młodzież w mniejszym stopniu niż ich przodkowie doświadczają wielozmysłowego poznawania świata, co skutkuje często zakłóceniami procesów integracji sensorycznej i negatywnie wpływa na ogólny rozwój młodego człowieka oraz przyczynia się do trudności w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych oraz społecznych. Podczas szkolenia uczestnicy przekonają się, jak ważne dla optymalnego rozwoju człowieka jest integracja sensoryczna i jak możemy wspierać jej rozwój na co dzień.

23. Uczeń z SPE. Diagnoza, planowanie pracy (w tym IPET), indywidualizacja, dostosowanie. 4g. + 1g. konsultacji

W naszych szkołach uczą się dzieci z różnymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym trudnościami w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych (czytanie, pisanie, myślenie matematyczne), z dysleksją, Adhd, zespołem Downa, z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, a zatem ważne jest, by nauczyciele znali główne uwarunkowania procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wiedzieli, jak indywidualizować pracę z uczniem na podstawie diagnozy; jak konstruować zadania, jak oceniać, jakie stosować pomoce dydaktyczne i specjalistyczne, jak wspierać ucznia i budować jego poczucie własnej wartości.

24. Wykorzystanie stylów DISC w komunikacji i budowaniu relacji na różnych poziomach funkcjonowania szkoły. 4g. + 1g. konsultacji

Ludzie zachowują się na wiele sposobów. Każdy ma swój podstawowy repertuar zachowań i reakcji na otaczającą go rzeczywistość, z którym czuje się dobrze. Każdy człowiek potrafi wybierać różne zachowania, dostosowując się do sytuacji. Co widzą ludzie, którzy z nami przebywają? Jakie zachowania innych nam przeszkadzają? Jakie mamy style zachowań naturalnych, a jakie adaptowane? Jakie style zachowań mają nasi uczniowie, współpracownicy, przełożeni, pracownicy? Jak reagujemy na stres, będąc przedstawicielami różnych stylów? Jakie bariery komunikacyjne napotykamy w relacji z innymi ludźmi – innymi stylami? Odpowiedzi na te pytania, których udzielimy podczas szkolenia, pozwolą efektywniej współpracować na forum klasy i szkoły oraz świadomie i skutecznie kierować procesem edukacyjno-wychowawczym.

25.Aktywny przedszkolak. 4g. + 1g. konsultacji

Dzieci potrzebują uwagi nas dorosłych, zarówno rodziców, jak i nauczycieli. 
Jak na co dzień kształtujemy im środowisko domowe i przedszkolne, a związku z tym , jak rozwijają się ich mózgi, które są niezwykle plastyczne i podatne na wszelkie wpływy? Szkolenie pozwoli wszystkim dorosłym świadomie projektować i organizować optymalne warunki rozwoju dzieci, uwzględniając ich potrzeby i możliwości rozwojowe.

26. Czytanie, pisanie i myślenie matematyczne – jak kształtować podstawowe umiejętności. 4g. + 1g. konsultacji

Czytanie, pisanie i myślenie matematyczne to podstawowe umiejętności, które pozwalają uczniom rozwijać się, aktywnie uczestniczyć w procesie uczenia się i rozwijać swoje zainteresowania. Co robić, a czego unikać w okresie kształtowania tych umiejętności w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym? Dzięki szkoleniu nauczyciele i rodzice będą z, jak projektować środowisko sprzyjające naturalnemu rozwojowi tych kluczowych umiejętności.

27. Jak wprowadzać uczniów w dorosłość, by poczuli apetyt na życie – elementy doradztwa zawodowego w codziennej praktyce szkolnej. 4g. + 1g. konsultacji

Młodzi ludzie marzą o tym, by pewnie wkroczyć w dorosłe życie, mieć dobrą pracę i osiągać swoje cele. Ważne jest, byśmy jako dorośli, świadomie im towarzyszyli podczas drogi edukacyjnej prowadzącej ich do kariery zawodowej. Podczas szkolenia uczestnicy poznają strategie pozwalające w codziennej praktyce szkolnej pobudzać wewnętrzną motywację uczniów, kształtować postawy odpowiedzialności, proaktywności i poczucia własnej wartości oraz odnajdować swoje zainteresowania i na ich podstawie tworzyć pomysły na własną przyszłość i świadomie planować rozwój.

28. Autorytet nauczyciela. Jak go skutecznie budować? 4g. + 1g. konsultacji

Kto jest autorytetem dla współczesnej młodzieży? Jak nauczyciel może budować swój autorytet? Jakie czynniki mają wpływ na budowanie autorytetu? To przykładowe pytania, na które uzyskacie odpowiedzi podczas szkolenia. Dowiecie się, co w ramach budowania autorytetu proponują specjaliści, nauczyciele oraz uczniowie Waszej szkoły. Będziecie także mieli okazję do oceny swojego potencjału w budowaniu autorytetu wśród uczniów.

29. Uważność czyli Mindfulness w szkole – 2 części – łącznie 8h + 2 h konsultacji

Uważność zaczęła być tak modna, jak konieczna we współczesnej szkole. Niektóre kraje w Europie wprowadzają ją do podstawy programowej. Profilaktyka zdrowia psychicznego staje się niezbędnym elementem przygotowania ucznia do radzenia sobie z trudnościami w życiu. Nerwowość, rozkojarzenie i nadpobudliwość uniemożliwiają sprawne prowadzenie lekcji. Uważność to kompetencja przyszłości, której mogą się nauczyć zarówno nauczyciele, jak i uczniowie. Trening oddechowy, ruchowy i mentalny prowadzi certyfikowany trener uważności MBSR, który ma wieloletnie doświadczenie zarówno w pracy w edukacji, jak i służbie zdrowia.

30. Porozumienie bez Przemocy – jak łączyć asertywność z empatią? 2 części – łącznie 8h + 2 h konsultacji

Przemoc emocjonalna i słowna to przyczynek do wielu konfliktów. Jak nauczyć się nowych wzorców językowych, które uwzględniają uczucia i potrzeby? Jak dbać o relacje i motywację z uwzględnieniem dobrej atmosfery i działania bez agresji? Cztery kroki Marshalla Rosenberga to prosta droga do budowania porozumienia. Jasne wytyczne włożone w ramy psychologii humanistycznej pokazują, co jest najistotniejsze, gdy świadomie podchodzimy do kontaktu z innymi – czy jest to uczeń, jego rodzic, czy współpracownik. Ta metoda ułatwia życie, zarówno szkolne, jak i domowe, bo przecież ono składa się z jakości naszych relacji.

31. Porozumienie bez Przemocy – jak łączyć asertywność z empatią? 2 części – łącznie 8h + 2 h konsultacji

Przemoc emocjonalna i słowna to przyczynek do wielu konfliktów. Jak nauczyć się nowych wzorców językowych, które uwzględniają uczucia i potrzeby? Jak dbać o relacje i motywację z uwzględnieniem dobrej atmosfery i działania bez agresji? Cztery kroki Marshalla Rosenberga to prosta droga do budowania porozumienia. Jasne wytyczne włożone w ramy psychologii humanistycznej pokazują, co jest najistotniejsze, gdy świadomie podchodzimy do kontaktu z innymi – czy jest to uczeń, jego rodzic, czy współpracownik. Ta metoda ułatwia życie, zarówno szkolne, jak i domowe, bo przecież ono składa się z jakości naszych relacji.

32. Depresja – co warto o niej wiedzieć? – 4h + 1h konsultacji

XXI wiek to wielozadaniowość i presja terminów. Czasami nasz układ nerwowy jest bezradny. „Szybciej i więcej” mu nie służy. Przekroczenie progu odporności powoduje, że zaczyna rozwijać się choroba. Jej objawy można i warto rozpoznać, by odpowiednio zareagować. Trening mentalny na bazie modelu psychologii poznawczo-behawioralnej daje dobre rezultaty i przywraca spokój. Świadomość tego, jak myśli wpływają na emocje, a te na zachowania pozwala przewidzieć czynniki i eliminować bodźce, które potęgują stres. Zajęcia prowadzi trener MBCT – terapii uważności w leczeniu depresji.

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.