fbpx

Z klasy do TEAMS

1 800 

Wyobraź sobie lekcję, podczas której nauczyciel na wstępie ciekawym pytaniem inicjuje dyskusję w klasie. Przy zainteresowaniu uczniów podaje temat lekcji, następnie w formie miniwykładu wprowadza nowe treści. W dalszej kolejności, w myśl techniki TERMINATORA, organizuje pracę w grupach i wzajemną samoocenę prac angażując i jednocząc uczniów. Kończy lekcję podsumowując najważniejsze informacje na tablicy, a uczniowie zapisują je do zeszytu…
UWAGA! Teraz wyobraź sobie, że prowadzisz taką i każdą, zaplanowaną przez Ciebie, lekcję w platformie OFFICE! Ciekawe?

Przenieś lekcje w Twojej szkole klasy do TEAMS – Szkolenie online dla Rady Pedagogicznej

Szkolenia ma za zadanie kształtowanie umiejętności łączenia swojej metodyki pracy z aplikacjami znajdującymi się w pakiecie OFFICE 365. Pakiet OFFICE 365 to szereg aplikacji, które można wykorzystać w procesie uczenia się uczniów. Ważną umiejętnością jest łączenie narzędzi ICT z metodami, formami pracy skutecznymi w procesie uczenia się.

Podczas szkolenia poszukamy odpowiedzi na pytania:
– Jak włączyć aplikację TEAMS? Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
– Jak wykorzystać aplikację Planner w kształtowanie umiejętności planowania i podziału zadań w grupie?
– Które aplikacje wykorzystać w metodzie projektu edukacyjnego?
– Które aplikacje mogą podnieść motywację ucznia?

Podstawowy zakres szkolenia:
Doskonalenie umiejętności korzystania z aplikacji z pakietu OFFICE 365
Doskonalenie umiejętności stosowania metod i form pracy sprzyjających uczeniu się uczniów wynikających z podstawy programowej wpisanych w wymagania ogólne i szczegółowe podstaw programowych

BONUS!
Po wykupieniu szkolenia, każdy nauczyciel otrzyma krótką ankietę, w której możesz opisać przykładową lekcję, jaką chciałby przenieść do TEAMS! Na podstawie przykładowych/najczęstszych opisów uszyjemy szkolenie dla potrzeb grupy!

Inwestycja:
4 godziny dydaktyczne – 1 800 złotych (rada max. 25 osób)
Szkolenie możliwe do realizacji od września, prosimy o szybkie rezerwowanie terminów!

Zamów szkolenie dla swojej Rady Pedagogicznej
Więcej informacji:
szkolenia@annajurewicz.pl
514-189-088

Kategoria:

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.