fbpx

Szkoła kompetencji” to program, dzięki któremu szkoła w bezpieczny, profesjonalny i skuteczny sposób przekształci się w placówkę, gdzie podstawa programowa jest kanwą do kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, bez względu na to, czy uczenie przebiega online czy offline.
Nauczyciel staje się organizatorem procesu uczenia się ucznia.

 • Systemowy i spójny rozwój całej szkoły/przedszkola.
 • Systematyczną i zaplanowaną ścieżkę kształtowania KK zawartych w podstawie programowej.
 • Wiedza – szkolenia off-line i on-line.
 • Narzędzia wspierające progres, czyli ćwiczenia, arkusze, przewodnik – workbook do pobrania.
 • Dostęp do ekspertów – możliwość konsultacji podczas grupowych webinarów.
 • Wsparcie i Networking – dostęp do zamkniętej społeczności uczestników z całej Polski.
 • Wsparcie liderów – raz na 2 miesiące szkolenie webinarowe Akademia lidera.
 • Certyfikat szkoły kompetencji (po realizacji każdej kompetencji).
 • Realizacja wytycznych Ministerstwa Edukacji w sprawie kompetencji kluczowych w sposób rozwijający szkołę, systematyczny, uporządkowany, zaplanowany, spójny i długotrwały.
 • Wspólna wizja i cel dla społeczności szkoły/przedszkola – efekt synergii.
 • Realizacja WDN z najwyższą możliwą efektywnością.
 • Rozwój osobisty liderów.
 • Podniesienie jakości pracy szkoły – w różnych obszarach.
 • Szkoła podejmuje decyzje o rocznym udziale w programie (realizacja 2 kompetencji),
  z możliwością przedłużenia współpracy na kolejny rok (i realizacje kolejnych dwóch kompetencji) itd.
 • Docelowo szkoła może wziąć w 4 letnim procesie, podczas którego wdroży wszystkie kompetencje kluczowe. Co roku decyzja – czy chcemy tak działać dalej.
 • Jako pierwsza kompetencja: Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.
 • Szkoła przez semestr koncentruje się na kształtowaniu jednej kompetencji kluczowej
 • Kadra zarządzająca bierze udział w szkoleniach webinarowych Akademia Lidera, które wzmacniają ich umiejętności przeprowadzenia organizacji przez proces zmiany oraz nowoczesnych metod zarządzania.
 • Nauczyciele przez cały rok uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, konsultacjach skoncentrowanych na rozwijaniu konkretnej kompetencji. Szkolenia są dopasowane do potrzeb danej placówki.
 • Nauczyciele w codziennej pracy stosują formy i metody służące kształtowaniu KK.
 • Uczniowie realizują projekty edukacyjne związane z rozwijaną kompetencją.
 • Rodzicie są informowani o celach podejmowanych działań, są włączani w realizację zadań.
 • Pozostali pracownicy są informowani o realizacji programu, o jego celach i podejmowanych działaniach. Ważne jest, aby cała społeczność wiedziała, co ma przynieść szkole realizacja programu.
 • Nie od razu wszyscy nauczyciele – zaczynamy od grupy liderów zmiany. W pierwszym roku 20-25% nauczycieli.
 • Poradnik – workbook w formie pdf „Jak kształtować kompetencje?” dla nauczycieli realizujących projekt.
 • W szkole/przedszkolu powoływany jest zespół koordynujący działania. Zespół może się zmieniać przy zmianie kompetencji.
 • Członkowie zespołu otrzymają certyfikat „Lider kompetencji”.
 • Ważne jest, aby cała społeczność „żyła” daną kompetencją.
 • Na podsumowanie semestru – festiwal danej kompetencji. Prezentacja czego się nauczyliśmy, jak przebiegały działania, jakie projekty zrealizowali uczniowie. Obecny przedstawiciel CDN RAZEM LEPIEJ.

SZKOLENIA OFFLINE

• Szkolenie 2 lub 4 razy (w zależności od wybranego wariantu) w roku w formie warsztatowej
• Wsparcie nauczycieli po szkoleniu (również on-line).
• Dostęp do społeczności „Szkoły kompetencji” na FB.

SZKOLENIA ONLINE

• Wykład. nt kompetencji kluczowych
• Dostęp do nagranych wykładów, webinarów, materiałów pomocniczych.
• Kurs online: projekt edukacyjny.
• Raz w kwartale – webinary dla nauczycieli.
• Raz na 2 miesiące – spotkania liderów online – wymiana doświadczeń, szkolenie w zakresie nowoczesnego zarządzania
• Dostęp do scenariuszy lekcji, projektów edukacyjnych.
• Scenariusze, opracowania pdf.
• Materiały dla rodziców.

3 WARIANTY WSPÓŁPRACY

WARIANT 1 – POCZĄTEK DROGI

1. Wykład on-line Anny Jurewicz nt. kompetencji kluczowych „Efekt motyla”.
2. Warsztat stacjonarny: Jak kształtować KK? – wypracowanie materiałów do realizacji w szkole/przedszkolu (4g.)
3. Zaświadczenia dla uczestników i szkoły/przedszkola.

Inwestycja 2.500,00 zł

WARIANT 2 – PROCES W PEŁNI

1. Wykład on-line Anny Jurewicz nt. kompetencji kluczowych „Efekt motyla”.
2. 2 szkolenia warsztatowe (2x4g.)
3. Kurs online: Jak realizować projekty edukacyjne w szkole. Dostęp dla nauczycieli realizujących projekt.
4. Co kwartał webinar dla nauczycieli.
5. Co 2 miesiące szkolenie webinarowe dla dyrektorów.
6. Organizacja festiwalu kompetencji.
7. Wsparcie i networking – dostęp do społeczności.
8. Certyfikat.

Inwestycja: 6500,00 zł rocznie – 3250,00 zł semestralnie

WARIANT 3 – PREMIUM

1. Wykład on-line Anny Jurewicz nt. kompetencji kluczowych „Efekt motyla”.
2. 4 szkolenia warsztatowo-konsultacyjne (16 g.)
3. Kurs online: Jak realizować projekty edukacyjne w szkole. Dostęp dla nauczycieli realizujących projekt.
4. Co kwartał webinar dla nauczycieli.
5. Co 2 miesiące szkolenie webinarowe dla dyrektorów.
6. Coaching/mentoring dla liderów (8g).
7. Organizacja festiwalu kompetencji.
8. Wsparcie i networking – dostęp do społeczności.
9. Certyfikat.

Inwestycja 10.500,00 zł rocznie – 5.250,00 zł semestralnie

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.