Anna Jurewicz
coaching - szkolenia - zarządzanie
rozwój liderów edukacji To umiejętność pociągnięcia ludzi za sobą, tworzenia wizji funkcjonowania organizacji i motywowania innych do tego, by ta wizja stała się rzeczywistością. Pytanie: jak wprowadzić polską szkołę w XXI wiek, może warto zastąpić pytaniem: kto ma wprowadzić polskie szkoły w XXI wiek?! Bez nowocześnie myślących i działających przywódców edukacyjnych nie uda się to nam. Każda szkoła może być szkołą sukcesu, tylko potrzebuje mądrego, sprawnego przywódcy. Dlatego proponuję szkolenia rozwijające umiejętności przywódcze kadry zarządzającej, liderów zespołów, nauczycieli. Zajmujemy się na nich takimi zagadnieniami jak:
• Rozwój umiejętności przywódczych – lider czy menadżer? • Rozwój kompetencji lidera.
• Zarządzanie sobą.
• Budowanie i kierowanie zespołem. • Umiejętność wprowadzania i zarządzania zmianami.
• Pogłębienie zrozumienia własnej roli w procesie zarządzania.
• Planowaniu ścieżki rozwoju umiejętności zarządzania. Oferuję różne formy szkoleń, treningu i coachingu w tych zakresach.
Zainteresowanych proszę o kontakt.
Bycie liderem to wielka odpowiedzialność.