Anna Jurewicz coaching - szkolenia - zarządzanie
Wierzę, że każdy człowiek i każda organizacja mają w sobie zasoby, dzięki którym mogą osiągnąć sukces, dokonać zmian w swym działaniu. Chcę wspierać ludzi i organizacje w rozwoju, pomagać im odkrywać swoje mocne strony i budować lepszą przyszłość. Aby to osiągnąć, pomagam wyznaczać cele i określać drogę dojścia do nich - robię to jako trener, szkoleniowiec, coach.
nauczyciele

 

1. Coaching w pracy szkoły i nauczyciela.                                                  (4-5 godzin dydaktycznych, forma warsztatowa)

2. Wykorzystanie cyklu Kolba w pracy nauczyciela.

3. Praca zespołów nauczycielskich.

4. Współpraca z rodzicami – jak ją skutecznie organizować?

5. Zebrania z rodzicami – czemu służą, jak je organizować?

6. Jak planować pracę nauczyciela w oparciu o wyniki egzaminów zewnętrznych.

7. Lepsza komunikacja – mniejsza frustracja czyli o umiejętnościach komunikacyjnych nauczyciela.

8. Autorytet nauczyciela – skąd się bierze, jak go kształtować?

9. Stres i wypalenie zawodowe – jak nastawiać się na sukces i unikać wycieńczenia?

10. Zarządzanie sobą w czasie czyli o skutecznym planowaniu.

 

uczniowie

1. Motywowanie uczniów do nauki.                                                                (4-5 godzin dydaktycznych, forma warsztatowa)

2. Jak uczyć uczniów uczenia się?

3. Wzrokowcy, słuchowcy, kinestetycy – kim są i jak się uczą?

4. Inteligencje wielorakie – odkrywanie mocnych stron ucznia.

nauczanie

1. Ocenianie kształtujące.                                                                               (4-5 godzin dydaktycznych, forma warsztatowa)

2. Efektywne nauczanie

3. Praca zespołowa na lekcjach.

4. Mapy mentalne – wykorzystanie w praktyce szkolnej.

5. Metoda projektu w praktyce edukacyjnej.

6. Cykl Kolba w pracy nauczyciela.

 

wychowanie

1. Jak utrzymać ład i dyscyplinę w klasie?                                                         (4-5 godzin dydaktycznych, forma warsztatowa)

2. Inteligencja emocjonalna – czym jest i jak ją kształtować?

3. Klasa jako grupa – budowanie dobrego zespołu.

4. Budowanie poczucia własnej wartości uczniów.

5. Rozwiązywanie konfliktów. Jak osiągać rozwiązania typu:  wygrana-wygrana?

kursy rozszerzające

 

1. Neurolingwistyczne Programowanie w pracy nauczyciela.                                                         (30 g. dydaktycznych)

2. Coaching w pracy nauczyciela.

3. Jak być efektywnym nauczycielem?

4. Nauczyciel jako wychowawca.

tematyka szkoleń dla rad pedagogicznych
budowanie zespołu Praca zespołowa daje efekt synergii. Można osiągnąć więcej niż suma tego, co wnosi każda osoba. Jednak nie dzieje się to samo. Aby powstał dobry zespół, trzeba w to zainwestować. Czasami nasze dotychczasowe doświadczenia nie pozwoliły nam uwierzyć w siłę i moc pracy zespołowej. Aby to zmienić trzeba czegoś wspólnie doświadczyć, zastanowić się, co działa dobrze, a co warto zmienić, poznać zasady funkcjonowania dobrego zespołu i… działać. Pracować wspólnie odnosząc sukcesy! Proponuję organizację wyjazdowych szkoleń integracyjnych, które pozwolą Waszym zespołom stać się lepszymi i bardziej efektywnymi. Mamy dwie propozycje tematyczne: Zajęcia odbywają się w lesie, uczestnicy uczą się przez działanie, pokonują trudne sytuacje z sukcesem, doświadczają współdziałania w grupie, komunikują się w celu rozwiązywania problemów. Podczas wspólnych działań ważny jest zwrot ku naturze, ruch, wytrwałość, odpowiedzialność za siebie i innych, rozwój zaufania i wiary w siebie. Są to kluczowe czynniki pozwalające radzić sobie i budować dobry zespół. Realizacja we współpracy z Krzysztofem Szupryczyńskim (wykładowca w NKJO w Toruniu, doradca metodyczny nauczycieli j. niemieckiego, szkoleniowiec, trener).
﷯ Czy można wspólnie tworzyć sztukę?! Czy dzieło plastyczne powinno mieć tylko jednego autora? Nasze zajęcia pokazują, że zespół ma w sobie potencjał pozwalający wykreować jedyne i niepowtarzalne dzieło sztuki. Po takim doświadczeniu, każde zadanie, które będziecie mieli do wykonania w swych codziennych działaniach będzie dużo łatwiejsze. Realizacja we współpracy z Ewą Fiałkowską (absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK, nauczycielka plastyki, twórczyni autorskich projektów „Laboratorium sztuki” oraz „Young for Fashion”).
Zainteresowanych proszę o kontakt.
pedagogika przyrody
warsztaty rozwoju osobistego

Nastawienie na trwałość sprawia, że nie chce nam się uczyć, poznawać nowych rzeczy. Wtedy popadamy w marazm, bierność, rutynę. Nastawienie na zmianę sprawia, że nasze życie nabiera barw, staje się fantastyczną przygodą. „Sukces polega na przekraczaniu kolejnych granic – na dążeniu do coraz większej mądrości.” Tak pisze Carol Dweck w swej książce „Nowa psychologia sukcesu”. Rozwój to zmiana.  A zmiana to szansa na rozwój. Nawet jeśli jest trudno.

Można by powiedzieć, że dopóki się rozwijasz, jesteś człowiekiem sukcesu. Czasami potrzeba impulsu, by wybrać kierunek, by zastanowić się nad tym, czego naprawdę chcesz, czego potrzebujesz?

Podczas warsztatów rozwoju osobistego stawiamy  pytania, aby na nie odpowiedzieć. Szukamy ścieżki rozwoju, aby odnaleźć własną drogę.

Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany proszę o kontakt.

Dopóki się rozwijasz, jesteś człowiekiem sukcesu!
neurolingwistyczne programowanie NLP w edukacji Richard Bandler i John Grinder stworzyli w połowie lat 70. XX wieku system, którego podstawowe założenie opiera się na koncepcji modelowania. Jeśli ktoś wykonuje coś skutecznie, to każdy z nas może też to tak wykonywać, pod warunkiem, że rozpozna strategię działania i będzie ją powielał. W NLP zakłada się, że nie ma porażek, są tylko lekcje, które odbieramy w drodze do doskonałości. Oczywiście pod warunkiem, że postawimy sobie pytanie: co i jak wpływało na moje działania, co mogę zrobić inaczej, aby być bardziej skutecznym. Jako Mistrz Praktyk NLP od dawna uważam, że wprowadzenie NLP do edukacji to szansa na podnoszenie efektywności nauczania, budowanie lepszych relacji między wszystkimi osobami, które w procesie edukacji uczestniczą. Mówiąc krótko – to szansa na sukces zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli i szkół!
Jakie są podstawowe obszary NLP, które możemy wykorzystywać w szkole? Oto niektóre z nich:
• Style uczenia się a systemy reprezentacji czyli jak uczą się, komunikują i zachowują wzrokowcy, słuchowcy i kinestetycy.
• Góra lodowa doskonalenia szkoły czyli jak wykorzystać poziomy neurologiczne Roberta Diltsa do diagnozowania obszarów rozwoju.
• Jak radzić sobie ze swoimi emocjami? • Formułowanie celów i wyznaczanie zadań, służących ich osiąganiu. • Wykorzystanie własnych zasobów – kotwiczenie. • Wywieranie wpływu na siebie i innych. Na każdy z powyższych tematów mogę poprowadzić szkolenie rady pedagogicznej lub zainteresowanego zespołu. Możliwe jest także przeprowadzenie kursu „NLP w pracy nauczyciela”, zawierającego wybrane, najbardziej interesujące odbiorców obszary. Zainteresowanych proszę o kontakt.