W moich szkoleniach dążę do zachowania równowagi pomiędzy opanowaniem wiedzy i umiejętności profesjonalnych a rozwojem osobistym uczestników. Tak opracowuję program, by poznawanie nawet najbardziej formalnych treści, przyniosło szansę rozwoju osobistego uczestnikom.
Anna Jurewicz
coaching - szkolenia - zarządzanie