Anna Jurewicz
coaching - szkolenia - zarządzanie
coaching w edukacji

 Coaching to proces wspierania osób  i zespołów w określaniu celów i wykonywaniu zadań w możliwie jak najbardziej skuteczny sposób. Dzieje się tak dzięki zadawaniu przez coacha pytań, które pozwalają osobom lub zespołom dobrze sformułować cele, stworzyć wizję tego, co chcą osiągnąć, odnaleźć zasoby niezbędne w procesie zmiany i… działać! Oczywiście podstawowy warunek to chęć i determinacja osób i zespołów, w poszukiwaniu lepszych rozwiązań i podejmowaniu nowych wyzwań.

W biznesie, wśród menadżerów, coaching znalazł już uznanie. Jest stosowany i wykorzystywany, bo zapewnia skuteczność działań. A jakie są możliwości wykorzystania go w edukacji?

Wydaje się, że ogromne. Dziś wiele się mówi o szkole jako uczącej się organizacji, która musi podążać za zmianami dokonującymi się w XXI wieku. Dlatego poznanie, opanowanie i wprowadzenie coachingowej filozofii do edukacji jest nieuchronne.

 

Proponuję:

 – cykl spotkań, podczas których liderzy nauczą się wykorzystywać coaching w kierowaniu ludźmi i zespołami.

nauczyciel jako coach

– szkolenie rady pedagogicznej  (5 g. dydaktycznych) lub pełniejsze szkolenie, w czasie którego nauczyciele mogą poznać podstawowe założenia coachingu, różnorodne techniki i narzędzia i określić ich zastosowanie w swojej pracy.

 

Zainteresowanych proszę o kontakt.

ja jako coach

Wszystkich zainteresowanych zapraszam na indywidualne sesje coachingowe. Pierwsza sesja jest bezpłatna, służy poznaniu się coacha i klienta oraz ustaleniu zasad i warunków dalszej współpracy, jeśli obie strony się na to zdecydują.

W coachingu indywidualnym liczba sesji (spotkań) to  od 5 do max 10 rozmów coachingowych. Pomiędzy sesjami klient wykonuje zadania rozwojowe, które są  ustalone i wyznaczone przez  coacha.

Coaching indywidualny służy wspieraniu osoby w rozwoju, w przejściu z ramy problemów do ramy rezultatów. Pozwala rozpoznać zasoby, dobrze sformułować cele i nakreślić drogę, pozwalającą te cele osiągnąć.

Dzięki znajomości technik NLP w pracy coachingowej nie ograniczam się do pracy na poziomie działań lecz – jeśli jest taka potrzeba – wspieram klienta w dotarciu do poziomu przekonań, wartości, tożsamości i misji życiowej.

Coaching to sztuka pomagania ludziom, bez mówienia im, co mają robić.

Daj sobie szansę, odkryj swoją drogę.

 

coaching dla liderów edukacji